Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7354 резултата:
[ Автор(Asc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ц
Т. 1, София, 1984 (фототипно изд. от 2. посмъртно издание от 1940 г.), Т. 2, София, 1984 (фототипно издание от посмъртното издание от 1934 г.), Т. 3., София, 1984 (фототипно издание от посмъртното издание от 1937 г.)
Цойнска, Ралица, авт . 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–129.
Цойнска, Ралица, авт . 1999. За главните букви в някои надписи. Българска реч 5. (Българска Реч). 25-26.
Цойнска, Ралица, авт . 2001. За граматиката на Найден Геров. Българска реч 7. (Българска Реч). 35–37.
Цойнска, Ралица, авт . 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–129.
Цицерон, Марк Тулий, авт . 1983. Избрани писма. (ред)Недялка Георгиева. Библиотека за антична литература Хермес. (Библиотека За Антична Литература Хермес). София: Народна култура.
Цихун, Генадий, авт . 1980. За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 11–17.
Ципора, схимонахиня (Вера, авт . 2006. Съобщение за новооткрит старобългарски ямбически канон. Богословска мисъл 1–4. (Богословска Мисъл). 212.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2010. Патриарх Евтимий и Йоан Постник. Български език 57. (Български Език). 52–60.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 42-67.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2012. Легендарната история на Света гора в един печатен апокриф от Венеция (1571–1572). Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 104–124.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 42–67.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2011. Славянският Псевдозонар и църковноюридическата литература на Славянския юг XII–XIV в.. В , Покайната книжнина на Българското средновековие IХ–ХVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти), 259–380. (Покайната Книжнина На Българското Средновековие Iх–Хviii В. (Езиково-Текстологични И Културологични Аспекти). София: Валентин Траянов. https://www.academia.edu/16654648/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–52.
Цибранска-Костова, Марияна, авт . 2011. Светци и памети в сборника „Различни потреби“ – Венеция (1571–1572). Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–73.
Цибранска, Марияна, авт . 1995. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 91-98.
Цибранска, Марияна, авт . 1998. Текстове на църковното право в ръкопис № 48 от ХV век в сбирката на БАН. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 49-65.