Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7354 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ч
Чешмеджиев, Димо, авт . 1999. „София – премъдрост Божия“ в кирило-методиевския агиографски цикъл. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 67-69.
Чешмеджиев, Димо, авт . 1999. София – премъдрост Божия в кирило-методиевския агиографски цикъл. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 67–69.
Чешмеджиев, Димо & Илиана Кръпова, авт-ри . 1991. Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86–95.
Чешмеджиев, Димо, авт . 1993. Сто години от рождението на Франтишек Дворник.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–117.
Чешмеджиев, Димо, авт . 1992. Кирил Катански и Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55-60.
Чешмеджиев, Димо & Илиана Кръпова, авт-ри . 1991. Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86-95.
Чистякова, Марина, авт . 2008. К уточнению относительной хронологии 1-й и 2-й редакций Простого пролога. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52-70.
Чистякова, Марина, авт . 2009. Проложное Житие святой Параскевы Эпиватской по списку НБКМ 167. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33(2). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–50.
Чистякова, Марина, авт . 2008. К уточнению относительной хронологии 1-й и 2-й редакций Простого пролога. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–70.
Чифлянов, Благой, авт . 1974. Богослужебната реформа на патриарх Евтимий. В , Балкански културни и литературни връзки, 31-41. (Балкански Културни И Литературни Връзки). София: БАН.
Чифлянов, Благой, авт . 1985. Евхологий. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 646-647. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Издателство на БАН.
Чифлянов, Благой, авт . Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.
Чобанов, Иван, авт . 1977. Об одной группе поведенческих глаголов в современном русском языке и ее болгарских семантических параллелях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 129–136.
Чобанов, Иван, авт . 1988. XXIII летен семинар за словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126.
Чой, Куон Джин, авт . 1994. Глайдовата система на корейския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 10–14.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В , Българският език през XX век, 312-322. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. За произхода на селищното име Видрица. Българска реч 6. (Българска Реч). 46–48.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–111.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. Селищните имена в Радомирско. Българска реч 6. (Българска Реч). 51–55.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97-111.