Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7354 резултата:
[ Автор(Asc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Щ
Щайнке, Клаус, авт . 2001. За отговорността на филолога. Българска реч 7. (Българска Реч). 9–12.
Щайнке, Клаус, авт . 1984. Наблюдения над употребата на старобългарските причастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 78–85.
Щайнке, Марианне, авт . 2003. Времето. Българска реч 9. (Българска Реч). 54–55.
Стихотворение
Щайнке, Клаус, авт . 1984. Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
Ш
Шьоберг, Андерс, авт . 1980. Некоторые замечания о лексическом варьировании в переводах первоучителей Кирилла и Мефодия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37–42.
Шьоберг, Андерс, авт . 1980. Некоторые замечания о лексическом варьировании в переводах первоучителей Кирилла и Мефодия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37-42.
Шушлина, Весела, авт . 2013. Функции на обръщението. Българска реч 19. (Българска Реч). 42 – 49.
Шурбанов, Александър, авт . 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 118.
Шурбанов, Александър, авт . 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 118.
Шулц, Арлета, авт . 2004. Бележки върху флективните форми в псалтирните цитати в Пандектите на Антиох от Варшава. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–97.
Шопова, Йорданка & Маргарита Велева, авт-ри . 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–23.
Шопов, Радко & Силвия Вълкова, авт-ри . 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В , Българският език през XX век, 335-341. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Шнитер, Мария, авт . 2001. Молитва и магия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Шнитер, Мария, авт . 2011. Международна конференция „Синай и Йерусалим като кръстопът между Изтока и Запада“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 132–136.
Шнитер, Мария, авт . 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–21.
Шмидт, Волф-Хайнрих, авт . 1990. Литературна комуникация през Българското средновековие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 82-90.
Шмидт, Волф-Хайнрих, авт . 1990. Литературна комуникация през Българското средновековие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 82–90.
Т. 2. Тбилиси, 1979, 239 с.
Шлихтина, Ю, С. И Никитин, И. В Старикова & А. А Лукашевич, авт-ри . 2016. Ипакои. В , Православная энциклопедия, vol. 26, 130–136. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/165085.html.
Шкорпил, Херменгилд & Карел Шкорпил, авт-ри . 1999. Могили. София: Сфера.
Шклифов, Благой, авт . 1979. Долнопреспанският говор. Трудове по българска диалектология. (Трудове По Българска Диалектология). София: БАН.
Шишков, Тодор, авт . 1880. Начална българска граматика. Второ издание, поправено и допълнено. Търново.
Широкова, Александра Г, авт . 1980. Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–13.