Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Asc)] Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
Journal Article
Иванова, Климентина, авт . 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–24.
Крумова, Йорданка, авт . 1989. Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.
Пете, Иштван, авт . 1991. Употребление глаголов совершенного вида в болгарских и русских отрицательных побудительных предложениях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–21.
Милева, Недка, авт . 1981. Употребите на служебната дума да в съчиненията на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 74–83.
Грозева, Мария, авт . 1979. Употребата на словоформата един за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена с употребата на неопределителния член ein в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–21.
Цветкова, Мариета, авт . 1984. Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.
Благоева, Диана, авт . 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–21.
Лепахин, Валерий, авт . 1992. Умное делание (О содержании и границах понятия «исихазм»). Le Messager / Вестник русского христианского движения(164). ( Le Messager / Вестник Русского Христианского Движения). 5-32.
Влахова, Радка, авт . 1996. Умението да отказваме. Българска реч 2. (Българска Реч). 35–37.
Русинов, Русин, авт . 1995. Убийство по поръчка. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
Радева, Василка, авт . 2000. Търпим или търпелив. Българска реч 6. (Българска Реч). 40–41.
Димитрова, Анета, авт . 2011. Търновград – духовен и книжовен център през ХIII век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–93.
Христова, Боряна, авт . 1994. Тълкуванията на старозаветни и новозаветни книги в средновековната българска култура. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 76–81.
Попова, Венче, авт . 1995. Тъй наречената „американизация“ на българския език. Българска реч 1. (Българска Реч). 19–21.
Георгиева, Мария, авт . 1978. Трудове на акад. Михаил Арнаудов в областта на фолклористиката. Български фолклор 4. (Български Фолклор). 80–84.
Желязкова, Веселка, авт . 1995. Тропарите в състава на Простия пролог. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 78–90.
Христова, Искра, авт . 1994. Тропарите в Енинския апостол. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86–102.