Вие сте тук

Библиография

Експортирай 14 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор е Динеков, Петър  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Д
Динеков, Петър (ред).. 1995. Кирило-Методиевска енциклопедия. (ред)Петър Динеков. . Том 2. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Динеков, Петър, авт . 1991. Между две култури. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–12.
Динеков, Петър (ред).. 1985. Кирило-Методиевска енциклопедия. (ред)Петър Динеков. . Том 1. София: Академично издателство "Марин Дринов".
Динеков, Петър, авт . 1995. Иван Рилски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 25−33. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Динеков, Петър, авт . 1950. Стара българска литература. . Том 1. София: Наука и изкуство.
Динеков, Петър, авт . 1974. Търновската книжовна школа в развитието на българската литература. В , Търновска книжовна школа: 1371-1971, vol. 1, 15-27. (Търновска Книжовна Школа: 1371-1971). София: БАН.
Динеков, Петър, Ангелина Минчева & Румяна Павлова, авт-ри . 1991. Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). . Том Том 1. Изследвания и текст. София: Издателство на БАН.