Вие сте тук

Библиография

Експортирай 34 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Динеков, Петър  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
А
Илчев, Петър, авт . 1985. Азбуки. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 34 – 49. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Илчев, Петър, авт . 1985. Азбуки, старобългарски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 34–49. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Пенев, Пеньо, авт . 1985. Апостол. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 93–101. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Издателство на БАН.
Б
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомил. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 208–209. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомилска книжнина. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 209–212. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомилство. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 212–216. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
В
Ангелов, Боню Ст & Климентина Иванова, авт-ри . 1985. Вести за Кирил и Методий в български, сръбски и източнославянски ръкописи. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 371–376. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Г
Илчев, Петър, авт . 1985. Глаголица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 491–509. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Д
Иванова-Константинова, Климентина, авт . 1971. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. В , Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му, 341–365. (Константин-Кирил Философ. Доклади От Симпозиума, Посветен На 1100-Годишнината От Смъртта Му). БАН.
И
Динеков, Петър, авт . 1995. Иван Рилски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 25−33. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Й
Икономова, Живка, авт . 1995. Йоан Екзарх. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 186–190. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
К
Минчева, Ангелина, авт . 1995. Калки в старобългарски език. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 209–212. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1995. Кирил и Методий в славянските печатни книги от XV – XVII в. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 283–286. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 301 – 316. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Динеков, Петър (ред).. 1995. Кирило-Методиевска енциклопедия. (ред)Петър Динеков. . Том 2. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Динеков, Петър (ред).. 1985. Кирило-Методиевска енциклопедия. (ред)Петър Динеков. . Том 1. София: Академично издателство "Марин Дринов".
Ангелов, Боню Ст, авт . 1969. Климент Охридски – автор на общи служби. В , Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му, 237–259. (Константин – Кирил Философ. Юбилеен Сборник По Случай 1100 – Годишнината От Смъртта Му). София: БАН.
М
Динеков, Петър, авт . 1991. Между две култури. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–12.
Кожухаров, Стефан, авт . 1995. Миней. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 679–681. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Тончева, Елена, авт . 1995. Музиката в България през IX–X век. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 762–773. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Н
Илчев, Петър & Боряна Велчева, авт-ри . 1995. Носовки. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 833 – 837. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
О
Кожухаров, Стефан, авт . 1995. Октоих. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 846–848. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.