Вие сте тук

Библиография

Експортирай 32 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Василка Радева  [Отмени всички филтри]
Book Chapter
Зидарова, Ваня, авт . 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В , Българистични студии., 114-122. (Българистични Студии.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В , Българският език през XX век, 312-322. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Шопов, Радко & Силвия Вълкова, авт-ри . 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В , Българският език през XX век, 335-341. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Journal Article
Радева, Василка, авт . 1995. Диалектната основа на новобългарския книжовен език. Българска реч 1. (Българска Реч). 34–36.
Радева, Василка, авт . 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч 1. (Българска Реч). 24–25.
Радева, Василка, авт . 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч 19. (Българска Реч). 5–8.
Радева, Василка, авт . 1996. За значението и употребата на бивш и бъдещ. Българска реч 2. (Българска Реч). 15–17.
Радева, Василка, авт . 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч 5. (Българска Реч). 16–17.
Радева, Василка, авт . 2001. За какво благодарим, на какво се надяваме. Българска реч 7. (Българска Реч). 15–16.
Радева, Василка, авт . 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч 1. (Българска Реч). 25–26.
Радева, Василка, авт . 1995. Из словното богатство на българските говори. Българска реч 1. (Българска Реч). 34–35.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, Василка, авт . 2003. Какво разбираме, когато избираме новите буквари. Българска реч 9. (Българска Реч). 45–47.
Радева, Василка, авт . 1995. Къде сме ние?. Българска реч 1. (Българска Реч). 9–10.
Радева, Василка, авт . 1996. Към значението и употребата на думата даскал. Българска реч 2. (Българска Реч). 25–27.
Радева, Василка, авт . 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 86–87.
Радева, Василка, авт . 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 107–108.
Радева, Василка, авт . 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 107–108.
Радева, Василка, авт . 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч 1. (Българска Реч). 7–8.
Радева, Василка, авт . 1995. Няколки сродни думи с основа – -благ-. Българска реч 1. (Българска Реч). 18–19.
Радева, Василка, авт . 2009. Петьр Пашов (1931–2009). Българска реч 15. (Българска Реч). 136 – 138.