Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Грозданова, Лиляна  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
И
Грозданова, Лиляна, авт . 1986. Идентификация на сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.
Л
Грозданова, Лиляна, авт . 1978. Лингвистичните пресупозиции и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 55–61.
Н
Грозданова, Лиляна, авт . 1988. Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–25.
Грозданова, Лиляна, авт . 1987. Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.
О
Грозданова, Лиляна, авт . 1991. Отрицание в английския, българския и малтийския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–9.
С
Грозданова, Лиляна, авт . 1980. Семантичен анализ на кванторните думи only и само. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 26–32.