Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Махрова, Тамара  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Махрова, Тамара, авт . 1986. Библиография на трудовете на Галина Тагамлицка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 105–110.
Махрова, Тамара, авт . 1983. Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 19–30.
Махрова, Тамара, авт . 1982. Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 9–15.
Махрова, Тамара, авт . 1988. Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 37–42.
Махрова, Тамара, авт . 1989. Сопоставление текста и его перевода {(на материале русского и болгарского языков)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–24.