Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор е Попова, Антоанета  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
П
Попова, Антоанета, авт . 1988. Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 23–26.
Попова, Антоанета, авт . 1987. По повод на българо-гръцките езикови прилики.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 23–26.
Попова, Антоанета, авт . 1983. Безглаголна предикация в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 31–33.
Попова, Антоанета, авт . 1983. За аналитизма. Някои особености на старобългарския предикат. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–97.