Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Босилков, Константин  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Г
Босилков, Константин, авт . 1979. Глаголно-именните устойчиви съчетания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 38–40.
И
Босилков, Константин, авт . 1982. Историята на Паисий Хилендарски и българската книжовноезикова традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–27.
К
Босилков, Константин, авт . 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–112.
Я
Босилков, Константин, авт . 1981. Яркое проявление болгаристики в чехословацкой столице. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–120.