Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Милетич, Любомир  [Отмени всички филтри]
Книга
Милетич, Любомир, авт . 1908. Копривщенски дамаскин : Новобългарски паметник от XVII век. Български старини. (Български Старини). София: Държавна печатница.
Милетич, Любомир, авт . 1923. Свищовски дамаскин : Новобългарски паметникъ отъ XVIII век. Български старини. (Български Старини). София: Придворна печатница.
Journal Article
Милетич, Любомир, авт . 1895. Едно писмо от българския цар Срацимир. Български преглед(9-10). (Български Преглед). 308-309.
Милетич, Любомир, авт . 1905. Източните български говори. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 21. (Сборник За Народни Умотворения, Наука И Книжнина). 1 – 102. http://www.rodopskistarini.com/2011/12/1905.html.
Милетич, Любомир, авт . 1903. Нашите павликяни. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 19. (Сборник За Народни Умотворения, Наука И Книжнина). 1 – 369. http://www.rodopskistarini.com/2011/12/1904.html.
Милетич, Любомир, авт . 1910. Павликянското наречие. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 26. (Сборник За Народни Умотворения, Наука И Книжнина). 1 – 28.