Вие сте тук

Библиография

Експортирай 16 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор is Легурска, Палмира  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Златанов, Иля & Палмира Легурска, авт-ри . 2002. Антропоцентризъм, системоцентризъм и изафет. Българска реч 8. (Българска Реч). 62–64.
Златанов, Иля & Палмира Легурска, авт-ри . 1997. Баба Марта. Българска реч 3. (Българска Реч). 56–57.
Златанов, Иля & Палмира Легурска, авт-ри . 1997. Българският език: славянската периферия?. Българска реч 3. (Българска Реч). 26–27.
Златанов, Иля & Палмира Легурска, авт-ри . 2001. Българският език славянски или ..?. Българска реч 7. (Българска Реч). 22–25.
Златанов, Иля & Палмира Легурска, авт-ри . 1998. Защо тя, а не той?. Българска реч 4. (Българска Реч). 35–36.
Легурска, Палмира & Иля Златанов, авт-ри . 1985. Номинативна метафора {(върху материал от славянските езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 12–26.
Легурска, Палмира, авт . 1985. Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–9.
Златанов, Иля & Палмира Легурска, авт-ри . 1997. О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–17.
Легурска, Палмира & Асен Сираков, авт-ри . 1984. Образна метафора {(върху материал от славянските езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.
Легурска, Палмира, авт . 1993. Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–24.