Вие сте тук

Библиография

Експортирай 33 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор е Йовчева, Мария  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Й
Йовчева, Мария, авт . 2008. Разгадател на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–115.
Йовчева, Мария, авт . 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
Йовчева, Мария, авт . 2002. Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 17–32.
Йовчева, Мария, авт . 1999. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–30.
Йовчева, Мария, авт . 1998. Особености в структурата и състава на службите за четвъртък в славянски ръкописни октоиси. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–11.
Йовчева, Мария, авт . 1998. Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в Октоиха. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 43–56.
Йовчева, Мария, авт . 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37–71.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–74.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 44–51.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–49.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Светилен. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 567–569. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Акростихове. В , История на българската средновековна литература, 114–115. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3 , 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Стихира. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 755–759. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Стихирар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 759–761. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Тропар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2014. Старобългарският служебен миней. София: Издателски център "Боян Пенев".
Йовчева, Мария, авт . 2008. Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. В , История на българската средновековна литература, 121–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2007. Българската редакция на служебния Миней през ХІІІ в. . Старобългарска литература 37-38. (Старобългарска Литература). 3-18.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (Втори Добриянов миней). В , Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, 83-104. (Християнска Агиология И Народни Вярвания. Сборник В Чест На Ст.н.с. Елена Коцева). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. В , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служби на Климент Охридски. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 3. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Преводи със спорен произход. В , История на българската средновековна литература, 264-265. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.