Вие сте тук

Библиография

Експортирай 45 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор е Йовчева, Мария  [Отмени всички филтри]
1992
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–49.
1994
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–74.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 44–51.
1997
Йовчева, Мария, авт . 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37–71.
1998
Йовчева, Мария, авт . 1998. Особености в структурата и състава на службите за четвъртък в славянски ръкописни октоиси. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–11.
Тасева, Лора & Мария Йовчева, авт-ри . 1998. Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–39.
Йовчева, Мария, авт . 1998. Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в Октоиха. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 43–56.
2002
Йовчева, Мария, авт . 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
Йовчева, Мария, авт . 2002. Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 17–32.
2003
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Татяна Илиева (ред-ри).. 2003. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. (ред-ри)Лора Тасева, Йовчева, Мария & Илиева, Татяна. Старобългарският превод на Стария завет. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София: БАН ; КМНЦ.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова, авт-ри . 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Том 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Светилен. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 567–569. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3 , 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.