Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Коева, Светла  [Отмени всички филтри]
Book Chapter
Коева, Светла, авт . 1998. Аргументна структура, тематични отношения и синтактична реализация на аргументите. В , Езиково съзнание, 260 – 230. (Езиково Съзнание). София: Наука и изкуство.
Коева, Светла, авт . 2009. Езикови ресурси и компютърни програми с приложениe в лингвистичните изследвания. В , IT наръчник за хуманитаристи, 30–53. (It Наръчник За Хуманитаристи). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. http://dcl.bas.bg/PDF/LanguageResources.pdf.
Ницолова, Pyceлина, авт . 2005. За значението на предложните съчетания в българското изречение. В , Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение, 141–152. (Аргументна Структура : Проблеми На Простото И Сложното Изречение). София: Сема РШ.