Вие сте тук

Библиография

Експортирай 22 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Дограмаджиева, Екатерина  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
I
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–4.
Е
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2008. Евергетидски памети в славянски евангелски месецослови. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 13–18.
З
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1992. За посланието на Евсевий Кесарийски до Карпиан в славянски превод. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 9–17.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1991. За предисторията на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–34.
К
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1984. Книжовната форма при морфологичните дублети в старобългарския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 59–64.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1980. Към въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–62.
М
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2010. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X–XVII в.). Кирило-Методиевски студии. Том 19. (Кирило-Методиевски Студии). София.
Н
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1991. Неточности и описки в календаре Саввиной книги. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 36–40.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1999. Нови данни за апракосите от мирославовски тип. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–13.
О
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1998. Озаглавяването на неделните дни в ранните славянски евангелски календари. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–13.
П
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1999. Подвижните дни в неподвижния календар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 31–48.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1985. Преводачески похвати при предаване на съюзните средства в Синайския псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–55.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1988. Проблемы понятия „древнеболгарские памятники“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–12.
Р
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1993. Ролята на л. 165 в състава на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 16–21.
С
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1981. Своеобразие этапов книжного староболгарского языка. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–61.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2000. Синаксарните четива в ранните славянски евангелски ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–40.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1993. Състав на славянските ръкописни четвероевангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–21.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1993. Съюзи. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 324-350. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).