Вие сте тук

Библиография

Експортирай 22 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Дограмаджиева, Екатерина  [Отмени всички филтри]
Book Chapter
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1993. Съюзи. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 324-350. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Journal Article
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–4.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2008. Евергетидски памети в славянски евангелски месецослови. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 13–18.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1992. За посланието на Евсевий Кесарийски до Карпиан в славянски превод. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 9–17.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1991. За предисторията на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–34.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1984. Книжовната форма при морфологичните дублети в старобългарския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 59–64.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1980. Към въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–62.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2000. Лекционарные справочники Саввиной книги с древнерусскими дополнениями. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 66–75.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1991. Неточности и описки в календаре Саввиной книги. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 36–40.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1999. Нови данни за апракосите от мирославовски тип. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–13.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1998. Озаглавяването на неделните дни в ранните славянски евангелски календари. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–13.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1999. Подвижните дни в неподвижния календар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 31–48.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1985. Преводачески похвати при предаване на съюзните средства в Синайския псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–55.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1988. Проблемы понятия „древнеболгарские памятники“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–12.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1993. Ролята на л. 165 в състава на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 16–21.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1981. Своеобразие этапов книжного староболгарского языка. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–61.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 2000. Синаксарните четива в ранните славянски евангелски ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–40.
Дограмаджиева, Екатерина, авт . 1993. Състав на славянските ръкописни четвероевангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–21.