Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Баракова, Пенка  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Б
Баракова, Пенка, авт . 1993. Библиография на трудовете на Калина Иванова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 95–101.
З
Баракова, Пенка, авт . 1988. За българо-сърбохърватските апроксимати. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 51–58.
К
Баракова, Пенка, авт . 1979. Кратка характеристика на пасивните конструкции в българския книжовен език (съпоставени преди всичко с полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–25.