Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Баракова, Пенка  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Баракова, Пенка, авт . 1993. Библиография на трудовете на Калина Иванова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 95–101.
Баракова, Пенка, авт . 1988. За българо-сърбохърватските апроксимати. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 51–58.
Баракова, Пенка, авт . 1979. Кратка характеристика на пасивните конструкции в българския книжовен език (съпоставени преди всичко с полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–25.
Баракова, Пенка, авт . 1995. Не обичам дълго кафе и русо кафе. Пия само късо кафе. Българска реч 1. (Българска Реч). 41–42.
Баракова, Пенка, авт . 2001. Редуплицирани формации на българската разговорна реч. Българска реч 7. (Българска Реч). 40–44.