Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Карачорова, Ивона  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
З
Карачорова, Ивона, авт . 2001. За едно предисловие към Псалтира. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–35.
К
Карачорова, Ивона, авт . 1989. Към въпроса за Кирило-Методиевия старобългарски превод на Псалтира. Кирило-Методиевски студии 6. (Кирило-Методиевски Студии). 130-245.
Карачорова, Ивона, авт . 2005. Към изучаването на библейските песни в славянската ръкописна традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–43.
О
Карачорова, Ивона, авт . 1990. Особености в текста на Радомировия псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 47–60.
П
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Паренесис. В , КМЕ, vol. 3, 99–101. (Кме). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Паримейник. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 101–105. Гл. ред. Л. Грашева. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Псалтир. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 416-417. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Псалтир. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 409–417. Гл. ред. Л. Грашева. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.