Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор is Смядовски, Стефан  [Отмени всички филтри]
1981
Смядовски, Стефан, авт . 1981. Втори летен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 136.
1985
Смядовски, Стефан, авт . 1985. Езикови особености на надписите от Земенските стенописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–64.
1987
Смядовски, Стефан, авт . 1987. За една мнима живописна успоредица на личности, познати от Храбровата апология. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 67–72.
1991
Смядовски, Стефан, авт . 1991. Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 46–53.
1995
Бакалова, Елка & Стефан Смядовски, авт-ри . 1995. Ивановските стенописни надписи – текст и функция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–65.