Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Хаджиева, Елена  [Отмени всички филтри]
Книга
Хаджиева, Елена, Милена Каменова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2011. Български език като чужд. За напреднали В2, С1, С2. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асенова & Весела Шушлина. 2014. Как се общува на български?. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2014. Лесното в трудния български език. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Мирослав Дачев & Милена Каменова. 2010. Мозайки от българската цивилизация (Българското: култура, образи, памет). Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Хаджиева, Елена & Ася Асенова. 2012. Пол и език : Иновативни изследвания. Поведенчески и езикови модели. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Ася Асенова, Йорданка Велкова & Весела Шушлина. 2013. Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Недка Гарибова, Гергана Дачева, Ася Асенова, Весела Шушлина & Йорданка Велкова. 2012. Разбирам и говоря. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Ася Асенова, Весела Шушлина & Милена Каменова. 2011. Реч, етикет и културни традиции. Българският език като чужд. (Българският Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2013. Текстове плюс. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Journal Article
Хаджиева, Елена. 1987. Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 122.