Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Ирина Кузидова  [Отмени всички филтри]
Book Chapter
Кузидова, Ирина, авт . 2013. Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. В , Wiener Slawistischer Almanach, vol. Sonderband 82, 123–133. (Wiener Slawistischer Almanach). München - Berlin - Wien.
Кузидова, Ирина, авт . 2003. Флорилегият „Избрани речи от древни мъже“ в ръкопис № 432 НБКМ (Сборник и синодик Дриновски). В , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 285–301. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Издателски център "Боян Пенев".
Journal Article
Кузидова, Ирина, авт . 2004. Неизвестна сбирка от сентенции в български ръкопис от {ХV} в. (Ръкопис № 1/108 ОГНБ). Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 65–79.
Кузидова, Ирина, авт . 2005. Южнославянска антология със сентенции „Панарет“. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. (= Старобългарска литература) 33-34. (Филологически Изследвания В Чест На Климентина Иванова За Нейната 65-Годишнина. (= Старобългарска Литература). 341–355.