Вие сте тук

Библиография

Експортирай 27 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Максим Сл. Младенов  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
А
Младенов, Максим Сл., авт . 1989. Александру Граур (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 124–125.
Младенов, Максим Сл., авт . 1991. Александру Росети (1895–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–126.
Младенов, Максим Сл., авт . 1988. Аритон Врачу (1927–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 235–236.
Б
Младенов, Максим Сл., авт . 1991. Библиография на трудовете на Христо Холиолчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–130.
Младенов, Максим Сл., авт . 1981. Българските диалекти в CP Румъния. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 228–236.
В
Младенов, Максим Сл., авт . 1984. Втори залцбургски славистични разговори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 123–125.
Г
Младенов, Максим Сл., авт . 1981. Географско разпределение на прабългарски лексикални елементи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 61–67.
Д
Младенов, Максим Сл., авт . 1995. Дадох, предадох, а не дадъх, предадъх. Българска реч 1. (Българска Реч). 29.
Селимски, Людвиг, Румяна Павлова, Максим Сл. Младенов, Калина Иванова, Лили Лашкова, Станьо Георгиев & Иванка Васева, авт-ри . 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 101–124.
З
Младенов, Максим Сл., авт . 1995. За висока езикова култура. Българска реч 1. (Българска Реч). 6–7.
Младенов, Максим Сл., авт . 1984. За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 29–31.
Младенов, Максим Сл., авт . 1995. За русизма двуразов. Българска реч 1. (Българска Реч). 14.
И
Младенов, Максим Сл., авт . 1983. Иван Кънчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–129.
Младенов, Максим Сл., авт . 1983. Има ли в българския език фразеологизъм пара пи{(та)}?. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 42–44.
Й
Младенов, Максим Сл., авт . 1987. Йоргу Йордан (1888–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128.
К
Младенов, Максим Сл., авт . 1982. Книжовна дейност на акад. Стоян Романски (24.II.1882–26.II.1959). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 50–66.
Младенов, Максим Сл., авт . 1995. Конференция с международно участие. Българска реч 1. (Българска Реч). 14.
Л
Младенов, Максим Сл., авт . 1979. Лексикални белоруско-български паралели.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 66–70.
Н
Младенов, Максим Сл., авт . 1981. Научна сесия за академик Стефан Младенов във Видин и Ново село (Видинско). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 81.
Младенов, Максим Сл., авт . 1981. Научни трудове по езикознание на д-р Кирил Костов (1952–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 64–72.
О
Младенов, Максим Сл., авт . 1985. Още за конструкции от типа {(върви)} подире ми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 36–43.
П
Бояджиев, Тодор & Максим Сл. Младенов, авт-ри . 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 184–189.
Р
Младенов, Максим Сл., авт . 1995. Река̀, река̀т, а не реча̀, реча̀ш. Българска реч 1. (Българска Реч). 17.