Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Наймушин, Борис  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Наймушин, Борис, авт . 2001. Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.
Наймушин, Борис, авт . 2001. Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–35.