Вие сте тук

Библиография

Експортирай 30 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Русинов, Русин  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Б
Буров, Стоян & Русин Русинов, авт-ри . 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–121.
Д
Русинов, Русин, авт . 1988. Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125.
И
Русинов, Русин, авт . 1999. И градиво и строителен материал. Българска реч 5. (Българска Реч). 26.
Русинов, Русин, авт . 1998. Из българската антропонимия. Българска реч 4. (Българска Реч). 18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
Л
Русинов, Русин, авт . 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 119–120.
М
Русинов, Русин, авт . 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч 2. (Българска Реч). 27–28.
О
Русинов, Русин, авт . 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч 1. (Българска Реч). 32–33.
Мирчева, Елка, авт . 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В , Лингвистични студии, 71–80. (Лингвистични Студии). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.
П
Русинов, Русин, авт . 1999. „Патронирани“ граждани. Българска реч 5. (Българска Реч). 27.
Русинов, Русин, авт . 1996. Поетическата реч на Владимир Голев. Българска реч 2. (Българска Реч). 29–31.
Русинов, Русин, авт . 1999. Правилно да употребяваме глагола коментирам. Българска реч 5. (Българска Реч). 18.
Русинов, Русин, авт . 1996. Правопис на някои сложни съществителни имена. Българска реч 2. (Българска Реч). 18–20.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
Русинов, Русин, авт . 1999. Прилагателните бездънен и дънен. Българска реч 5. (Българска Реч). 17.