Вие сте тук

Библиография

Експортирай 45 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Йовчева, Мария  [Отмени всички филтри]
2003
Йовчева, Мария, авт . 2003. Тропар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Тропар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
2002
Йовчева, Мария, авт . 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
Йовчева, Мария, авт . 2002. Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 17–32.
1998
Йовчева, Мария, авт . 1998. Особености в структурата и състава на службите за четвъртък в славянски ръкописни октоиси. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–11.
Тасева, Лора & Мария Йовчева, авт-ри . 1998. Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–39.
Йовчева, Мария, авт . 1998. Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в Октоиха. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 43–56.
1997
Йовчева, Мария, авт . 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37–71.
1994
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–74.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 44–51.
1992
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–49.