Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Journal Article
Матеич, Предраг, авт . 2012. Хилендарската научна библиотека и България – 40 години сътрудничество. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–17.
Попов, Георги, авт . 2000. Химнографското наследство на св.Климент Охридски. Кирило-Методиевски студии 13. (Кирило-Методиевски Студии). 42–49.
Попов, Георги, авт . 2001. Химнографското творчество на Кирило-Методиевите ученици. Богословска мисъл 6. (Богословска Мисъл). 5–20.
Цветкова, Мариета, авт . 1998. Хиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване – цели, средства, възприемане. Проблеми на българската разговорна реч 4. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). 158-164.
Бояджиев, Борис, авт . 1984. Хипотаксис и адективация във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–28.
Адрианова, В. П, авт . 1913. Хождение Арсения Селунского. ИОРЯС 18(3). (Иоряс). 195-224.
Андрейчин, Любомир, авт . 1998. Христо Ботев. Българска реч 4. (Българска Реч). 7–9.
Милтенова, Анисава, авт . 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–90.
Велчева, Боряна, авт . 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч 12. (Българска Реч). 5–8.
Бабић, Гордана, авт . 1966. Христолошке распре у XII веку и поjава нових сцена у апсидалном декору византиjских црква. Зборник за ликовне уметности 2. (Зборник За Ликовне Уметности). 11–49.
Хаджи, Весна Пожга, авт . 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–35.
Бакалова, Елка, авт . 1991. Цамблаковото „Мъчение на свети Йоан Нови“ в румънската монументална живопис от {ХVІ–ХVІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 56–77.
Николова, Бистра, авт . 2009. Цар Петър и характерът на неговия култ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 63–78.
Гонис, Димитриос, авт . 1982. Цариградският патриарх Калист І и „Учителното евангелие“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 41–55.
Мирчева, Елка, авт . 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Велчева, Боряна & Аксиния Джурова, авт-ри . 1991. Ценен принос към изучаването на славянското средновековно ръкописно наследство. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–106.
Христова, Боряна, авт . 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Банков, Трифон, авт . 1983. Ценно издание на старобългарски ръкопис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–100.
Попов, Георги, авт . 2001. Ценно издание на староруски служебни минеи за месец декември. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–116.
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Боева, Людмила, авт . 1993. Ценный труд о литературных памятниках о Борисе и Глебе. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 135–138.