Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Journal Article
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие 4. (Образование И Технологии. Иновации В Обучението И Познавателното Развитие). 307–314. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf.
Хърков, Стефан, авт . 2003. Четири десетилетия в служба на „звучащата теология“ .Опит за портрет на Елена Тончева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–107.
Трифонова, Йорданка, авт . 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–22.
Павлов, Иван, авт . 1980. Чешки доказателства за името Страхота. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 68–72.
Куцаров, Иван, авт . 1993. Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–24.
Николова, Бистра, авт . 1995. Чин за ръкополагане на епископ, митрополит, патриарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 99–111.
Афанасьева, Татьяна, авт . 2004. Чинопоследование Великого освящения воды на Богоявление в славянских служебниках {ХI–ХV} вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–45.
Славянски ръкописи: Хлудов 117, Уваров 46
Желтов, Михаил, авт . 2010. Чины обручения и венчания в древнейших славянских рукописях. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–43.
Карпов, Владимир А, авт . 1979. Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 7–11.
Йенихен, Биргит, авт . 1990. Числителните имена в старобългарските и среднобългарските евангелски текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 60–64.
Лекова, Татяна, авт . 1999. Член-кореспондент Иван Добрев на шестдесет години. Българска реч 5. (Българска Реч). 36–41.
Славова, Татяна, авт . 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 109–115.
Михайлова, Стойка, авт . 1980. Членуването в българския и арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 30–35.
Рачева, Таня, авт . 1984. Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–23.
Давидов, Ангел, авт . 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 102–104.
Харалампиев, Иван, авт . 2013. Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева (18.I.1920–25.VIII.2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–121.
Попов, Константин, авт . 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч 20. (Българска Реч). 5 – 6.
Симеонов, Борис, авт . 1983. Чрьтами и рѣзами чьтаах7 и гатаах7 погани с7ще. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 84–87.
Лопарев, Хр., авт . 1894. Чудо святаго Георгия о болгарине. Памятники древней письменности 100. (Памятники Древней Письменности).