Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
2014
Павлова, Неда, авт . 2014. От Балкана до балканизация. Българска реч 20. (Българска Реч). 7-16.
Риболов, Светослав, авт . 2014. Приносът на св. Максим Изповедник. В , Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, 209-234. (Традиция И Контекст В Богомислието На Гръцките Отци).
Атанасова, Д., авт . 2014. Приспособяване на светостта (Martyrium S. Arethae et sociorum и неговите южнославянски контексти). В , Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, vol. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, 9, 33-52. (Słowiańska Mozaika Kultur Wobec Historii (Nie)Tolerancji I Waśni Religijnych). Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda.
Парижкова, Любомира, авт . 2014. Проучване на буккросинг зони в България. В: .. В , Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013, 177–183. (Общество На Знанието И Хуманизмът На Ххі Век. Сборник. 1–2 Ноември 2013). София: За буквите – О писменехь.
Риболов, Светослав, авт . 2014. Пътят на вселената в богословската визия на Климент Александрийски, Ориген и Евагрий Понтийски. В , Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, 167-188. (Традиция И Контекст В Богомислието На Гръцките Отци).
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Миклас, Хайнц, авт . 2014. Синайский глаголический псалтырь Димитрия. Старобългарска литература 49-50. (Старобългарска Литература). 11-27.
Йовчева, Мария, авт . 2014. Старобългарският служебен миней. София: Издателски център "Боян Пенев".
Кънчева, Павлина, авт . 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). В , Езикът във времето и пространството, 151 – 157. (Езикът Във Времето И Пространството). София: Международно социолингвистическо дружество.
Тачева, Виолета, авт . 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. В , Езикът във времето и пространството, 72 – 83. (Езикът Във Времето И Пространството). София: Международно социолингвистично дружество.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2014. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 12. Месец август. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Зимел, Георг, авт . 2014. Фрагментарният характер на живота. София: КХ - Критика и хуманизъм.
Попов, Константин, авт . 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч 20. (Българска Реч). 5 – 6.
2015
Alexakis, A, авт . 2015. Byzantine Florilegia. В , The Wiley Blackwell Companion to Patristics, 15-37. (The Wiley Blackwell Companion To Patristics). Chichester.
Naydenova, D, авт . 2015. Cyrillo-Methodian legal heritage and political ideology in the mediaeval Slavic states. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences(1). (Papers Of Bas. Humanities And Social Sciences). 3 –16.
Duntze, Oliver, Torsten Schaßan & Georg Vogeler (ред-ри).. 2015. Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 3 / Codicology and Palaeography in the Digital Age 3. (ред-ри)Oliver Duntze, Schaßan, Torsten & Vogeler, Georg. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. (Schriften Des Instituts Für Dokumentologie Und Editorik). Norderstedt: Books on Demand. http://kups.ub.uni-koeln.de/7151/.
Unter Mitarbeit von Bernhard Assmann, Johanna Puhl und Patrick Sahle
Kundera, Milan, авт . 2015. Nesnesitelná lehkost byt{í. Praha: Atlantis.