Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Journal Article
Банова, Савелина, авт . 1985. Юбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–127.
Павлова, Сабина, авт . 1993. Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 115–117.
Куцаров, Иван, авт . 1982. Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 182–183.
Илиева, Татяна, авт . 2011. Юбилейно за проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 80–84.
Кузидова, Ирина, авт . 2005. Южнославянска антология със сентенции „Панарет“. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. (= Старобългарска литература) 33-34. (Филологически Изследвания В Чест На Климентина Иванова За Нейната 65-Годишнина. (= Старобългарска Литература). 341–355.
Лавровъ, Пëтр А, авт . 1894. Южнославянская переделка Зонары. Византийский временник 4(3-4). (Византийский Временник). 452–460.
Иванчев, Светомир, авт . 1991. Юрий С. Маслов (1914–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
Карпов, Владимир А, авт . 1983. Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–20.
Воян, Катажина, авт . 2004. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 24–35.
Шатковска, Ева, авт . 1989. Явлението „синонимия“ в Зографското евангелие на сравнителна основа. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39-45.
Шатковска, Ева, авт . 1989. Явлението „синонимия“ в Зографското евангелие на сравнителна основа. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–45.
Васильева, Евгения, авт . 2013. Язык и слово в представлениях западных теолингвистов. Вестник Иркутского государственного лингвистического университетa. (Вестник Иркутского Государственного Лингвистического Университетa). 128–133. http://www.islu.ru/files/2013/vestnik_no223_2013.pdf#page=127.
Филкова, Пенка, авт . 1993. Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 211–221.
Иванчев, Светомир, авт . 1990. Ян Петър (1931–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 115–116.
Станчев, Красимир, авт . 2009. Ярко присъствие в славистичната наука (Проф. Александър Наумов на 60 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79–84.
Босилков, Константин, авт . 1981. Яркое проявление болгаристики в чехословацкой столице. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–120.
Кучера, Карел & Янко Бъчваров, авт-ри . 1986. Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–128.
Magazine Article
Станчев, Красимир & Аксиния Джурова, авт-ри . 1981. Археографски бележки от Националната библиотека в Атина. Старобългарска литература. (Старобългарска Литература).
Miscellaneous
Nivre, Joakim, авт . 1999. Modifierad Standard - Ortografi (MSO) Version 6. Göteborg: Göteborg University, Department of Linguistics.
Schmidt, Thomas, Kjell Elenius & Paul Trilsbeek, авт-ри . 2010. Multimedia Corpora (Media encoding and annotation). Interoperability and Standards : CLARIN-D5C-3. Ed.: Erhard Hinrichs, Iris Vogel. CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure. 2010. (Interoperability And Standards : Clarin-D5C-3. Ed.: Erhard Hinrichs, Iris Vogel. Clarin - Common Language Resources And Technology Infrastructure. 2010.). http://www.yumpu.com/en/document/view/6590159/multimedia-corpora-media-encoding-and-annotation.
Draft submitted to CLARIN WG 5.7. as input to CLARIN deliverable D5.C3 “Interoperability and Standards”
Nivre, Joakim, авт . 1999. Transcription Standard. Version 6.2. Göteborg: Göteborg University. Department of Linguistics.