Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
2014
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Миклас, Хайнц, авт . 2014. Синайский глаголический псалтырь Димитрия. Старобългарска литература 49-50. (Старобългарска Литература). 11-27.
Йовчева, Мария, авт . 2014. Старобългарският служебен миней. София: Издателски център "Боян Пенев".
Кънчева, Павлина, авт . 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). В , Езикът във времето и пространството, 151 – 157. (Езикът Във Времето И Пространството). София: Международно социолингвистическо дружество.
Тачева, Виолета, авт . 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. В , Езикът във времето и пространството, 72 – 83. (Езикът Във Времето И Пространството). София: Международно социолингвистично дружество.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2014. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 12. Месец август. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Зимел, Георг, авт . 2014. Фрагментарният характер на живота. София: КХ - Критика и хуманизъм.
Попов, Константин, авт . 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч 20. (Българска Реч). 5 – 6.
2013
Pallasová, Eva, авт . 2013. Altkirchenslavische Übersetzungsäquivalente griechischer Ausdrücke der Möglichkeit und Notwendigkeit. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–78.
Šimičić, Lucija, Peter H. Houtzagers, Anita Sujoldžić & John A Nerbonne, авт-ри . 2013. Diatopic Patterning of Croatian Varieties in the Adriatic Region. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 259–302.
Тилев, Енчо, авт . 2013. “Die Rhodoрemundarten” в превод на български език. Българска реч 19. (Българска Реч). 37–40.
Prada, L., авт . 2013. Dreams, Bilingualism, and Oneiromancy in Ptolemaic Egypt: Remarks on a Recent Study. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 184. (Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik). 85-101. https://www.jstor.org/stable/23849917?seq=1#page_scan_tab_contents.
Grosu, Alexander & Susan Deborah Rothstein, авт-ри . 2013. Helen Trugman In Memoriam. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 207-209.
Čiževskij, Dmitrij, авт . 2013. History of Russian Literature. From the Eleventh Century to the End of Baroque. Slavistic Printings and Reprintings . (Slavistic Printings And Reprintings ). De Gruyter Mouton.
Miltenova, Anisava, авт . 2013. Intertextuality in the Orthodox Slavic Tradition: The Case of Mixed Content Miscellanies. В , Between Text and Text. The Hermeneutics of Intertextuality in Ancient Cultures and their Afterlife in Medieval and Modern Times, 314–327. (Between Text And Text. The Hermeneutics Of Intertextuality In Ancient Cultures And Their Afterlife In Medieval And Modern Times). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Ransohoff, Jake, авт . 2013. Ivan {\v S}i{\v s}man and the Ottoman Conquest of Bulgaria (1371–1395): A Reconsideration. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–100.
Atanassova, Diana, авт . 2013. Narrating Exorcism and Performing Prayers (Aspects of Performativity of Some Early Martyria Spread in South Slavic Milieu). В , Светци и свети места на Балканите. Материали от международната конференция, София, 14-16 юни 2012 г., vol. 1, 362-376. Старобългарска литература. (Светци И Свети Места На Балканите. Материали От Международната Конференция, София, 14-16 Юни 2012 Г.). София.
Dimitrova, Margaret, авт . 2013. New Testament Quotations in a Medieval Slavonic Manuscript with Commentaries on the Song of Songs. В , Between Text and Text. The Hermeneutics of Intertextuality in Ancient Cultures and Their Afterlife in Medieval and Modern Times, 203–215. (Between Text And Text. The Hermeneutics Of Intertextuality In Ancient Cultures And Their Afterlife In Medieval And Modern Times). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.