Вие сте тук

Библиография

Експортирай 379 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: First Letter Of Last Name е Б  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А [Б] В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   [Покажи всички]
Б
Бyланин, Дмитрий М, авт . 1979. Пятнадцать вопросов проф. Томсонy из Университета в Антверпене. Рyсская литератyра. (Рyсская Литератyра). 97–101.
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1991. Международен симпозиум „1080 години от смъртта на Наум Охридски“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–126.
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1997. За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–122.
Бабалиевска, Стоянка, авт . 2003. Проложно житие на Кирил. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 349-352. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1994. Бележки върху Проложното житие на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 77–82.
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1993. Темата за християнската любов в ранната старобългарска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 36–45.
Бабић, Гордана, авт . 1966. Христолошке распре у XII веку и поjава нових сцена у апсидалном декору византиjских црква. Зборник за ликовне уметности 2. (Зборник За Ликовне Уметности). 11–49.
Бабов, Кирилл, авт . 1977. Развитие болгарской русистики. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–8.
Бабов, Кирил, авт . 1978. Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 24–34.
Бабов, Кирил, авт . 1992. Фотиновият триезичен речник. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–16.
Байрамова, Мая, авт . 1987. Библиография на трудовете на Петър Илчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 130–131.
Байрамова, Мая, авт . 1995. Евтимиевото слово по лѣпотѣ и съюзите в слово осмо за света Петка Търновска. В , Етюди за съюзите в Троянския дамаскин, 108-114. (Етюди За Съюзите В Троянския Дамаскин). София: Агато.
Со Йънг Ким. Означаване на говорещия и слушащия в български и корейски. Библиотека Кореана. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 1998 г., 202 стр.
Байрямова, Мая, авт . 1996. Българската азбука и нашата културна традиция. Българска реч 2. (Българска Реч). 5–12.
Байрямова, Мая, авт . 1980. Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици (по материали от художествената литература). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–13.
Байрямова, Мая, авт . 2001. Потърсете тази книга. Българска реч 7. (Българска Реч). 55–59.
Байрямова, Мая, авт . 1996. Българската азбука и нашата културна традиция. Българска реч 2. (Българска Реч). 5–12.
Байчева, Малина, авт . 1994. Ролята на художествения хронотоп в агиографията на славянския югоизток от периода ‘плетение словес’. В , Търновска книжовна школа, vol. 5, 167-175. (Търновска Книжовна Школа). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий.
Бакалов, Георги, авт . 1987. Академик Димитър Ангелов на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–8.
Бакалов, Георги, авт . 1992. Нов труд по византийска история. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 125–126.
Бакалова, Елка, авт . 2001. Портретът на цар Иван Александър от Софийския песнивец: “реализъм” или компилация от топоси? . В , Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђ. Трифуновићу, 45–58. (Словенско Средњовековно Наслеђе. Зборник Посвећен Професору Ђ. Трифуновићу). Београд.