Вие сте тук

Библиография

Експортирай 61 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: First Letter Of Last Name е Ж  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е [Ж] З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   [Покажи всички]
Ж
Ждраков, Зарко, авт . 2005. За трите златни пръстена с монограми на кан Кубрат. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 84–94.
Ждраков, Зарко, авт . 1998. За една чудотворна икона в Търновград от {ХІV} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 96–104.
Ждраков, Зарко, авт . 2004. Фрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от {XIII} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 94–105.
Ждраков, Зарко, авт . 2008. За подписите на боянския майстор Димитър. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 47–68.
Ждраков, Зарко, Андрей Бояджиев & Станизар Александров, авт-ри . 2002. Към интерпретацията на седмолъчната звезда от Плиска. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 33–54.
Желев, Йордан, авт . 2005. Няколко непубликувани автографи и приписки от Рилския манастир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–114.
Железарова, Радост, авт . 1996. Библиография на Павел Петков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 113–118.
Железарова, Радост, авт . 2001. Библиография на Венче Попова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 140–148.
Железарова, Радост, авт . 2008. Библиография на трудовете на Лиляна Грозданова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 33. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 234–243.
Железарова, Радост, авт . 1995. Библиография на Стефана Димитрова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 97–112.
Железарова, Радост, авт . 1993. Съдържание на годишнина XVIII (1993) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–129.
Железарова, Радост, авт . 1996. Библиография на Живко Бояджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 115–129.
Железарова, Радост, авт . 1995. Съдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–208.
Железарова, Радост, авт . 2002. Съдържание на годишнина ХХVІІ (2002) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 221–226.
Железарова, Радост & Христо Стаменов, авт-ри . 2008. Библиография на трудовете на Бистра Алексиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 33. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 119–124.
Железарова, Радост, авт . 1995. Библиография на Иван Кънчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 118–123.
Железарова, Радост, авт . 1994. Съдържание на годишнина XIX (1994) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 119–124.
Железарова, Радост, авт . 1995. Съдържание на годишнина XX (1995) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 118–124.
Железарова, Радост, авт . 1992. Тридесет и шеста лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 102–103.
Железарова, Радост, авт . 1996. Съдържание на годишнина ХХІ (1996) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 160–164.
Железарова, Радост, авт . 2004. Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 181–186.
Железарова, Радост, авт . 1994. Библиография на трудовете на Цветан Йотов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 158–160.