Вие сте тук

Библиография

Експортирай 441 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: First Letter Of Last Name е С  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р [С] Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   [Покажи всички]
С
С., Б, авт . 1987. Избрана библиография по антропонимия (1971–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 129–132.
С., И. В, авт . 2010. Задостойник. В , Православная энциклопедия, vol. 19, 520-522. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/182477.html.
Савицка, Ирена, авт . 2012. Специфика на българската фонетика. Българска реч 12. (Българска Реч). 9–13.
Савов, свещеник Славч, авт . 1960. Перущенският манастир „Св. Тодор”. Църковен вестник 22. (Църковен Вестник). 4–6.
Савова, Димка, авт . 1988. За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–30.
Савова, Ивелина, авт . 1984. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–129.
Савова, Ивелина, авт . 1984. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–129.
Савова, Ивелина, авт . 1984. Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 130–131.
Савова, Ивелина, авт . 2002. Изреченската двойна притежателност. Българска реч 8. (Българска Реч). 43.
Савова, Венета, авт . 2002. Inter Angelos Daemonesque / Между ангели и демони (Международна научна конференция, Лесидрен 30 август – 1 септември 2001. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХХVІ}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 112–118.
Савова, Ивелина, авт . 1984. Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 130–131.
2. изд. Москва, 1959
Саенко, Л. П, авт . 1980. К истории славянского перевода текста Лествицы Иоанна Синайского. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). –24.
Самбикин, Дмитрий, авт . 1906. Собор св. 70-ти апостолов. В , Православный собеседник, vol. 2, 403-407. (Православный Собеседник).
Самодурова, З, авт . 1974. Греческие рукописи, содержащие малые византийские хроники. Византийский временник 36. (Византийский Временник). 139-144.
Самодурова, З, авт . 1967. Малье византийские хроники и их источники. Византийский временник 27. (Византийский Временник).
Самодурова, З, авт . 1962. К вопросу о малых византийских хрониках. Византийский временник 21. (Византийский Временник). 127-148.
Самойлова, Н., авт . 1997. Преславская лексика в евангельских цитатах Супрасльского сборника. Palaeobulgarica/Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica/старобългаристика). 85–90.
Самсарева, Пенка, авт . 1993. Научна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 114–116.
Самсонов, Николай Г, авт . 1984. Из истории взаимодействия книжнославянских и русских элементов в деловых документах {ХVІІ} века. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–114.
Самсонов, Николай, авт . 1991. Старославянские по происхождению элементы в народной речи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 83–86.
Съдържа произведения на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Георги Райчев, Константин Константинов, Светослав Минков. ХУдожник: Владимир Генадиев
Сарлов, Стоян, авт . 1993. За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–9.
Сарлов, Стоян, авт . 1991. За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 10–16.