Вие сте тук

Библиография

Експортирай 158 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: First Letter Of Title е Р  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П [Р] С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   [Покажи всички]
Р
Даничић, Ђура, авт . 1864. Рјечник из књижених старина српских. Београд: У Државној штампарији.
Пашов, Петър, авт . 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 309–313.
Бенатова, Паулина, авт . 1980. Работна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 80–82.
Златева, Палма, авт . 1980. Работна школа по математическа и приложна лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 80.
Симић, П., авт . 1977. Рад светог Саве на осавремењавању богослужења у Српскоj цркви. В , Свети Сава. Споменица поводом Осамстогодишњице рођења 1175– 1975, 181–205. (Свети Сава. Споменица Поводом Осамстогодишњице Рођења 1175– 1975). Београд.
Угринова-Скаловска, Радмила & Зденка Рибарова, авт-ри . 1988. Радомирово евангелие. Стари текстови. (Стари Текстови). Скопje: Институт за македонски јазик.
Тодорова, Елена, авт . 1986. Радослав Мутафчиев (1914–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–128.
Тодорова, Елена, авт . 1986. Радослав Мутафчиев (1914–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–128.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Недка Гарибова, Гергана Дачева, Ася Асенова, Весела Шушлина & Йорданка Велкова, авт-ри . 2012. Разбирам и говоря. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Бабов, Кирилл, авт . 1977. Развитие болгарской русистики. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–8.
Бланар, Винцент, авт . 1990. Развой на частната лексикално-семантична система chválit’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 111–116.
Иванчев, Светомир, авт . 1981. Развоят на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 27–47.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Разгадател на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–115.
Мурдаров, Владко, авт . 1988. Разговор за българския език във Виена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 231.
Барт, Ролан, авт . 1995. Разделението на езиците. София: Наука и изкуство.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Разказ за пренасяне мощите на Петка Епиватска в Търново.. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 423. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико търново.
Лисицов, Стефан, авт . 1979. Разкопки на източната крепостна стена от Вътрешния град на Преслав през 1973-1974. В , Плиска – Преслав, vol. 1, 181-182. (Плиска – Преслав). София.
Миятев, Кръстьо & Вера Иванова, авт-ри . 1933. Разкопките в Преслав през 1930 г. Прибавка от Вера Иванова. Годишник на Народния музей в София 5. (Годишник На Народния Музей В София). 220-221.
Пантелеева, Христина, авт . 1999. Размисли за Балановото словотворчество. Българска реч 5. (Българска Реч). 20–24.
Янакиева, Цветанка, авт . 2002. Разночтения славянских списков епитимийного номоканона ХІV–ХVІ вв. и языковая картина мира православных славян. В , Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, vol. 1, 130–140. (Проблемы Когнитивного И Функционального Описания Русского И Болгарского Языков). Шумен.