You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Х
Радошевић, Н. 2001. Хронолошки и козмографски чланци у Зборнику броj 49 манастира Никољца. In , Словенско средњовековно наслеђе, 521–539. (Словенско Средњовековно Наслеђе).
Радошевиħ, Н.. 2001. Хронолошки и козмографски чланци у Зборнику броj 49 манастира Никољца. In , Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвеħен професору Ђорђу Трифуновиħу. (Словенско Средњовековно Наслеђе. Зборник Посвеħен Професору Ђорђу Трифуновиħу).
Т. 2. Тбилиси, 1979, 239 с.
Бенямин, Валтер. 2000. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. In , Озарения, 127 – 160. (Озарения). София: КХ - Критика и хуманизъм.
Превод от немски.
Хаджи, Весна Пожга. 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–35.
Ц
Гълъбов, Иван. 1971. Цамблаковото слово за Евтимий и българският книжовен език в края на XIV в.. In , Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак, 55-91. (Похвално Слово За Евтимий От Григорий Цамблак). София.
Николова, Бистра. 2009. Цар Петър и характерът на неговия култ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 63–78.
Гонис, Димитриос. 1982. Цариградският патриарх Калист І и „Учителното евангелие“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 41–55.
Мирчева, Елка. 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Христова, Боряна. 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Банков, Трифон. 1983. Ценно издание на старобългарски ръкопис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–100.
Попов, Георги. 2001. Ценно издание на староруски служебни минеи за месец декември. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–116.
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Боева, Людмила. 1993. Ценный труд о литературных памятниках о Борисе и Глебе. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 135–138.
Соболевский, Алексей И. 1900. Церковнославянские тексты моравского происхождения. Русский филологический вестник 43. (Русский Филологический Вестник). 150–217.
Рогачевская, Екатерина. 1998. Цикл молитв Кирилла Туровского в южнославянских рукописях, хранящихся в Болгарии. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 76–84.
Банков, Димитър. 1988. Цикъл от лекции на Пол Зюмтор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 133.
Иванова, К.. 1977. Цикъл постни поучения за неделите на Четиридесетница. In , Климент Охридски. Събрани съчинения. (Климент Охридски. Събрани Съчинения). София.
Йовчева, Мария. 1998. Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в Октоиха. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 43–56.