You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ю
Бъчваров, Янко. 1986. Юбилей на Института за чешки език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–131.
Иванова, Диана. 2012. Юбилейна годишнина на Боряна Велчева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 69–78.
Банова, Савелина. 1985. Юбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–127.
Павлова, Сабина. 1993. Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 115–117.
Куцаров, Иван. 1982. Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 182–183.
Илиева, Татяна. 2011. Юбилейно за проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 80–84.
Кузидова, Ирина. 2005. Южнославянска антология със сентенции „Панарет“. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. (= Старобългарска литература) 33-34. (Филологически Изследвания В Чест На Климентина Иванова За Нейната 65-Годишнина. (= Старобългарска Литература). 341–355.
Турилов, Анатолий А, А. А Ткаченко, Алексей Пентковский, Людмила В Мошкова, О. С Гринченко, В. М Платонов & Михаил Желтов. 2006. Южнославянская гимнография XIII–XVIII вв.. In , Православная энциклопедия, vol. 11, 489–513. (Православная Энциклопедия). Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». http://www.pravenc.ru/text/165013.html#part_23.
Лавровъ, Пëтр А. 1894. Южнославянская переделка Зонары. Византийский временник 4(3-4). (Византийский Временник). 452–460.
Кузидова-Караджинова, Ирина. 2012. Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. Studia mediaevalia Slavica et Byzantina. 4 vol. (Studia Mediaevalia Slavica Et Byzantina). София: Издателски център "Боян Пенев".
Афанасьева, Татьяна. 2006. Южнославянские переводы литургии Иоанна Златоуста в служебниках XI-XV вв. из росийских библиотек. In , Многократните преводи в Южнославянското средновековие, 253-266. (Многократните Преводи В Южнославянското Средновековие). София: ГорексПрес.
Славова, Татяна. 2008. Юридическа литература. In , История на българската средновековна литература, 192-201. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Иванчев, Светомир. 1991. Юрий С. Маслов (1914–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
Я
Карпов, Владимир А. 1983. Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–20.
Воян, Катажина. 2004. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 24–35.
Шатковска, Ева. 1989. Явлението „синонимия“ в Зографското евангелие на сравнителна основа. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–45.
Шатковска, Ева. 1989. Явлението „синонимия“ в Зографското евангелие на сравнителна основа. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39-45.