You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Kuryłowicz, Jerzy  [Clear All Filters]
Book
Kuryłowicz, J.. (1935). Etudes indoeuropéennes. Prace Komisji J{\k e}zykowej Polskiej Akademii Umiej{\k e}tności (p. 293). Kraków: Gebethner & Wolff.
Kuryłowicz, J.. (1956). L’apophonie en indo-européen. Prace językoznawcze (p. 430). Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
Book Chapter
Kuryłowicz, J.. (1927). E indo-européen et  hittite. In Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski (Vol. 1, pp. 95–104). Kraków: Gebethner & Wolff.