You are here

Biblio

Export 2 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Keyword is пътеписи  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Б
Богоров, И.. (2001). Няколко дена разходка по българските места (p. 48). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Г
Гюрова, С.. (1969). Възрожденски пътеписи. Библиотека Възрожденска книжнина (p. 568). София: Български писател.
Съдържа откъси от пътеписи на Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. К. Джинот, Ив. Богоров, Л. Каравелов, Т. Икономов, Н. Живков, Ил. Блъсков, К. Петров, Ст. Панаретов, Ст. Бобчев и М. Дринов и речник на непознатите думи от Ал. Кюркчиев