You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is пътеписи  [Clear All Filters]
Book
Гюрова, Светла. 1969. Възрожденски пътеписи. Библиотека Възрожденска книжнина. (Библиотека Възрожденска Книжнина). София: Български писател.
Съдържа откъси от пътеписи на Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. К. Джинот, Ив. Богоров, Л. Каравелов, Т. Икономов, Н. Живков, Ил. Блъсков, К. Петров, Ст. Панаретов, Ст. Бобчев и М. Дринов и речник на непознатите думи от Ал. Кюркчиев
Богоров, Иван. 2001. Няколко дена разходка по българските места. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".