You are here

Biblio

Export 1 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Keyword is Разказ за похода на император Никифор I в България през 811 г.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
М
Мороз, Йосиф. 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98-108.