You are here

Biblio

Export 45 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
2003
Йовчева, Мария. 2003. Служби на Климент Охридски. Кирило-Методиевска енциклопедия. Vol. 3. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Попов, Георги. 2003. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век. In , Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003, 173–184. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция, София, 26–28 Юни 2003). София: Горекс Прес.
Йовчева, Мария. 2003. Стихира. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 755–759. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария. 2003. Стихирар. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 759–761. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария. 2003. Тропар. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария. 2003. Тропар. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
2004
Спасова, Мария. 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. In , Преводите през XIV столетие на Балканите. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите). София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
2007
Йовчева, Мария. 2007. Българската редакция на служебния Миней през ХІІІ в. . Старобългарска литература 37-38. (Старобългарска Литература). 3-18.
2008
Йовчева, Мария. 2008. Акростихове. In , История на българската средновековна литература, 114–115. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария & Маргарет Димитрова. 2008. Евхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти. In , История на българската средновековна литература, 163-164. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария. 2008. Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (Втори Добриянов миней). In , Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, 83-104. (Християнска Агиология И Народни Вярвания. Сборник В Чест На Ст.н.с. Елена Коцева). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова. 2008. Нови макрожанрови състави. In , История на българската средновековна литература, 561-566. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария. 2008. Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. In , История на българската средновековна литература, 121–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова. 2008. Преводи със спорен произход. In , История на българската средновековна литература, 264-265. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария. 2008. Разгадател на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–115.
Йовчева, Мария. 2008. Старобългарската химнография. In , История на българската средновековна литература, 104–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
2010
Црвенковска, Емилиja. 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.
2016
Йовчева, Мария. 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. In , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".