You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Я
Янакиева, Светлана. 1982. Тракийският град Крестон. Thracia antiqua 9. (Thracia Antiqua). 103–112.
Янев, Людмил. 1986. XVIII лятна славистична школа в Бърно. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127.
Янева, Петя. 2015. "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. Редакции. Текствове на други автори, които влизат в състава на "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. In , Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Гръцки извори , vol. 3, 45-50. (Симеонов Сборник (По Светославовия Препис От 1073 Г.). Гръцки Извори ).
Янева, Петя. 1987. За изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–104.
Янева, Петя. 1987. За изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98-104.
Янин, Валентин Л. 1984. Новгородские азбуки. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79-86.
Янин, Валентин Л. 1984. Новгородские азбуки. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79–86.
Янисова, Христина. 2010. Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език. Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“. (Годишник На Департамент „Чужди Езици И Литератури“). http://ebox.nbu.bg/cel2/cult07.html.
Яницки, Мариуш. 2013. Правдоподобията от таблоидите. Българска реч 19. (Българска Реч). 20–24.
Янкова, Дияна. 2005. Симпозиум и нова асоциация по американистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics ХХХ. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 201–202.
Янкова, Дияна. 1993. Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 151–152.
Яус, Ханс Робер. 1998. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Яус, Ханс Робер. 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. In , Исторически опит и литературна херменевтика, 27-87. (Исторически Опит И Литературна Херменевтика). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Яцимирский, Александр. 1910. К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности. Известия Отделения Русского языка и словесности. Vol. 1, 3. (Известия Отделения Русского Языка И Словесности). Санкт Петербург.
Яцимирский, Александр. 1909. К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности. Известия Отделения Русского языка и словесности. Vol. 2. (Известия Отделения Русского Языка И Словесности). Санкт Петербург.
Яцимирский, Александр. 1905. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. Сборник отделения русского языка и словесности. Vol. 79. (Сборник Отделения Русского Языка И Словесности). Санкт Петербург.