You are here

Biblio

Export 45 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
1992
Йовчева, Мария & Лора Тасева. 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–49.
1994
Йовчева, Мария & Лора Тасева. 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–74.
Йовчева, Мария & Лора Тасева. 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 44–51.
2002
Йовчева, Мария. 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. In , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
Йовчева, Мария. 2002. Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 17–32.
2003
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Татяна Илиева (eds.).. 2003. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. (eds.)Лора Тасева, Йовчева, Мария & Илиева, Татяна. Старобългарският превод на Стария завет. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София: БАН ; КМНЦ.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова. 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Vol. 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.
Йовчева, Мария. 2003. Светилен. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 567–569. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария. 2003. Седален. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария. 2003. Седален. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария. 2003. Служба. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария. 2003. Служба. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3 , 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.