Вие сте тук

Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век

ЗаглавиеОсновни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване2003
АвториАврамова, Ц
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том28
Страници5–42
Ключови думиContrastive Studies; съпоставителни изследвания
Abstract

The article examines the leading trends in the formation of prefixal nouns in Czech and Bulgarian. These are the tendencies of internationalization and nationalization (autochthonization). The most productive native and borrowed prefixes and prefixoids are analyzed together with the meanings they have in substantival neologisms.

Код за цитиранеАврамова2003