Вие сте тук

Познанието в езика на българите : Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността

ЗаглавиеПознанието в езика на българите : Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността
Вид публикацияBook
Година на публикуване2004
АвториБуров, С
ИздателФабер
Ключови думиБългарски език - семантика; Български език - части на речта; Език и мислене
Abstract

В книгата се изследва отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите като когнитивен процес, отразен в граматичните класове и категории на съществителните имена в съвременния български език. В книгата се разработват две основни теми: темата за отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите, разглеждано като когнитивен процес, отразен в граматичните класове на българските съществителни имена, и темата за семантичното взаимодействие и йерархията на именните граматични котегории род, число и определеност/неопределеност.

Код за цитиранеБуров2004