Вие сте тук

Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, συνερανισθεῖσαπαρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, έν ᾗ, διὰ τῆς κατὰ τὴν πράξιν καὶ θεωρίαν ήθικῆς φιλοσοφίας, ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται καὶ τελειοῦται. Ἐπιμελείᾳ μὲν ὅτι πλείστῃ διορθωθεῖσα.

ЗаглавиеΦιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, συνερανισθεῖσαπαρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, έν ᾗ, διὰ τῆς κατὰ τὴν πράξιν καὶ θεωρίαν ήθικῆς φιλοσοφίας, ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται καὶ τελειοῦται. Ἐπιμελείᾳ μὲν ὅτι πλείστῃ διορθωθεῖσα.
Вид публикацияBook
Година на публикуване1782
АвториΜακάριος, ΜΚορίν, Αγιορείτης, Νο
ГрадΒενετία
Код за цитиранеΦιλοκαλία1782