Вие сте тук

Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици)

ЗаглавиеЛексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици)
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване2000
АвториКостадинова, М
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том25
Страници86–88
Abstract

The article offers a discussion of the lexico-semantic approaches to the problem of the Other. It is based on Bulgarian and Czech language material and parallels.

Код за цитиранеКостадинова2000